Hitta

Startsida Vår historia

Dagens bibelord

Musik

Kören

I vår Herres trädgård

Bilder

Översikt

Alla menyer

 

 

 

Sedan 2013 ingår Svenska Missionskyrkan i Equmeniakyrkan,

som har följande

Vision och uppdrag

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar  – mig, dig och världen.

 

Skuttunge och Björklinge missionsförsamlingar

delar visionen och uppdraget här i vår hembygd.

Maila frågor, synpunkter, böneämnen och annat till oss:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

Vår historia

År 1884, en församling föds

 

"Det var som en stor eldsvåda" sade kyrkoherde Brundin i Skuttunge. Man berättar att

tillströmningen till kyrkorna var så stor att de fylldes med folk och man satt även i gångarna och fönsternischerna.

Söndag den 20 april 1884 togs det första steget till en frikyrklig organisation i Skuttunge och Björklinge socknar. Efter möte bildades en förening som fick heta "Guds församling på Guds ords grund".

En gång per månad hade man föramlingsmöte då en broder Sundén, som också kallades föreståndare brukade vara med och predika. Han förrättade nattvard, skötte förhandlingar och beslut om den kommande verksamheten.


Andra sammankomster var t.ex.

-Vaknatt (nyår)

-Kärleksmåltid (knytkalas enligt Apostlagärningarna)

-Dopförrättning

-Söndagsskola

-Kaffefest

-Försäljning


Försäljningarna var den främsta inkomstkällan, den första hölls 21 februari 1885. Söndagsskolan nämns i ett protokoll från 14 november 1885. Sammankomsterna hölls i församlingsmedlemmarnas hem. Ofta förekom samling i Sotmyra, hos lantbrukare J.P. Karlsson med familj.

 

Johan Petter (f.1844, d.1920) och Karolina (f.1849, d.1929) Karlsson,

Sotmyra i Skuttunge socken

 

 

Andra ställen som nämns är hemma hos Per Mattson i Lund, Olov Larsson i Gränby, Jönssons i Aspvik, Uhrs i Snugga, P. Andersson i Hammarby, Berlins i Närlinge, Johanssons i Johannesdal, Asplunda i Vreten, Lindbergs i Ramsjö och Rosenkvists i Sätuna.

 

Församlingen bygger

 

Den 11 mars 1887 togs beslutet att man skulle bygga ett missionshus i Björklinge.

Det hade föregåtts av stor tvekan och bävan, för vännerna var få och fattiga och kassan innehöll endast 15 kronor. Lärarinnan Fredrika Pettersson hade dock på morgonen bett om Guds ledning  för beslutet, och i sin bibel fick hon se orden

” Jag är Herren, allt levandes Gud - finns det något som är omöjligt för mig?” i Jeremias bok kapitel 32, vers 27. Detta övertygade vännerna, och beslutet var lätt att fatta. Tomt inköptes av skräddaren Karl Fredriksson i Tibble, och bygget var igång.

På julafton  samma år åkte byggledaren, den 25-årige urmakaren Gustav Strömberg med hästskjuts till Uppsala för att skaffa en predikant till invigningshögtiden som skulle ske på annandag jul. Det var så kallt att han förfrös båda kinderna på vägen tillbaka genom snömassorna. Med sej till missionshuset hade han då predikant Edkvist från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS).

 

 

Missionshuset i Skuttunge


År 1885 väcktes frågan om att bygga ett missionshus i Hagby, Skuttunge.

Församlingen bestod då av 39 medlemmar från 7 familjer. Det var torpare, knektar, lantbrukare och hantverkare.

 

 

Första advent 1891 togs Missionshuset i bruk för första gången och 1894 var huset fullt färdigt, med målningsarbeten och en nyinköpt orgel.

För medlemskap krävdes ”En levande tro på Jesus Kristus”. År 1895 anslöt man sej till Svenska Missionsförbundet.

Predikanter, pastorer och andra eldsjälar


Redan på sommaren 1885 fanns en kvinnlig evangelist, Maria Lundvik, som hjälpte till med predikningarna.

Gustav Strömberg föddes i Grävsta i Skuttunge 1861. Som ung flyttade han till Uppsala för att lära sej urmakare-yrket. Där kom han i kontakt med stadens livaktiga väckelserörelse. När han senare flyttade till Björklinge blev han snart den ledande eldsjälen bland de troende.

Strömberg gjorde insamlingsresor och skickade hundratals brev med insamlingslistor till verksamheten i Björklinge. Han dog en alltför tidig död år 1896, knappt 35 år gammal.

Det vittnas om honom att kärleken till verket i Björklinge var levande hos honom in i det sista.  Utöver tidigare många gåvor, bland annat tomten till missionshuset får nu Björklinge missionsförening en penninggåva genom hans testamente. Han förordnar också 1000 kronor till Missionsförbundet för utbildning av en missionär till Kongo eller Kina.

År 1900 anställdes den första pastorn Thure Schelin, för tjänst i Skuttunge, Björklinge och Tensta församlingar. Pastor Schelin bodde i Björklinge och var även snickare och målare.

1906-1909 var Gerhard Rosenlind från Sköndal pastor. Han fick börja med en provanställning i 4 månader, och lönen var 60 kr/månad.

Syföreningen

 

Redan 1880 samlades fyra unga kvinnor i Aspvik. Man samlade några slantar, köpte tyg och sydde samt stickade strumpor. Det man förfärdigat togs med till Skuttungevännernas auktion i Dragby, och såldes där. Tio år senare börjar auktionsverksamheten dokumenteras med utförliga protokoll, och man kan se att syföreningsalster står för den väsentliga delen av försäljningen. Syföreningen är alltså äldre än själva församlingen.

 

Ungdomsföreningen

 

År 1908 bildades i Skuttunge en ungdomsförening, SMU. Måttot var ”För Kristus och församlingen”

År 1910 bildades även Björklinge Kristliga Ungdomsförening, som vid starten bestod av 24 medlemmar.

Första söndagen i augusti var ungdomsföreningens stormötesdag. Talare och sångare kallades och servering av mat och kaffe ordnades.Det hölls också andra traditionsenliga träffar, till exempel


-Brödernas Afton

-Systrarnas afton

-Myggafton

-Gökotta

-Midsommarfirande

Det hände att det planerade ibland fick ställas in, till exempel säger en av årsberättelserna ”Midsommarfirandet torkade in till följd av ett ihärdigt regn”.

Ett ungdomsmöte, tidigt 1900-tal. Kanske firas myggafton?

Hemsidan

 

På valborgsmässoafton 2009 lanserades församlingarnas gemensamma hemsida. Med detta har vi börjat skriva på ett nytt kapitel i församlingarnas anrika historia. Många gånger har vi känt oss bävande och osäkra inför den för oss nya tekniken, men liksom det var för förfäderna har hjälp tillströmmat när det har behövts, och bibelordet är
fortfarande levande:


Herren Sebaot har fattat beslutet,
vem kan upphäva det?
Han har lyft sin hand,
vem kan hejda honom?
Jes 14:27

Det här bibelordet var det första som kom upp när länken till ”Dagens bibelord” lades in.

Källor

 

”År 1875 fanns i Björklinge endast 4 eller 5 personer vilka vågade bekänna sig leva livet i Gud” Så skriver lärarinnan Fredrika Petterson i sina minnesanteckningar. Hon var född 1853 och vid den här tiden en av de troende. Det är henne vi närmast har att tacka för vad vi vet om den första tiden, eftersom mötesprotokoll saknas eller har förkommit. Fredrika Petterson verkade i Björklinge hela sitt liv till över 100 års ålder.


Övriga källor:

”Genom Guds nåd, 100-årig missionsgärning i Björklinge” av Folke Eriksson 1988

”Frikyrkorörelsens uppkomst och utveckling i Skuttunge och Björklinge kommuner” av Stig Rikner 1950

”Från bönehus till kyrka i uppländska bygder” Stockholms distrikt av SMF (Gummessons 1988)